Fördelar med att spela tv-spel

En traditionell uppfattning kring tv-spel är att det är en avledande och beroendeframkallande underhållning. Ny forskning visar dock på motsatsen, att flera fördelar finns med spelande. Att spela tv-spel stimulerar utvecklingen av kognitiva färdigheter på samma sätt om fysisk aktivitet stärker muskler. Härnäst listas åtta kognitiva färdigheter som stimuleras och förbättras.

8 kognitiva fördelar med att spela tv-spel

1. Förbättrar samordningen. En person som spelar tv-spel är ingen passiv åskådare. Spelaren är snarare aktiv genom att behöva samordna sina interaktioner med det audiovisuella som framträder i spelet.

2. Förbättrar problemlösningsförmågan. Tv-spel har alltid regler som innebär att spelaren måste tänka till innan något görs, till exempel i pusseläventyr som Myst. Detta för att se om de håller sig inom de regler som krävs i spelet. Spelaren måste också fatta mycket snabba beslut som avgör om han eller hon går vidare till nästa nivå.

3. Förbättrar minnet. Tv-spel innehåller en stor mängd audiovisuell information som kräver att spelaren är fokuserad. Spelaren behöver komma ihåg saker som ledtrådar, regler och instruktioner. Dessutom behöver knappar och tangentrörelser memoreras för att kunna spela smidigt. Ju bättre spelaren memorerar dessa saker desto bättre kommer spelet att behärskas. På så vis stimuleras och förbättras ditt minne på ett underhållande sätt.

4. Förbättrar koncentrationsförmågan. Även om alla tv-spel har förmågan att fånga uppmärksamheten och förflytta spelaren till en annan värld, så har actionspel visat sig speciellt kräva spelarens fulla uppmärksamhet. Detta beror på att spelgenren kräver att spelaren uppnår vissa mål för att ta sig till nya nivåer.

5. Stimulerar lärande. Dagens moderna tv-spel är numera långt mer än bara ett fritidsintresse. Spel används av skolor och universitet som en integrerad metodik för undervisning. För att ytterligare stimulera lärandet från ett spel kan produkter från varumärket integreras, exempelvis Harry Potter merch om ämnet är mytologi. Överlag hjälper metoden de unga att förbättra sina kognitiva och kreativa färdigheter på ett interaktivt sätt.

6. Förbättrar hjärnans reaktionsförmåga. Eftersom tv-spel stimulerar flera sinnen hos spelaren samtidigt utvecklas hjärnan förmåga att bearbeta information. Studier visar att personer som ofta spelar kan bearbeta audiovisuell information snabbare än andra.

7. Förbättrar sociala färdigheter. Onlinespel kräver en ständig kommunikation mellan spelare som resulterar i att meningsfulla relationer utvecklas. Detta hjälper spelare att hitta nya vänner och stärker på samma gång banden med gamla vänner.